19 مهر

مسئول این هفته ایستگاه :

فاطمه عفتی

ساعت شروع پذیرایی :

6 صبح

ساعت پایان پذیرایی :

12 ظهر

توضیحات :

بسم الله الرحمن الرحیم

صبح پنجشنبه ساعت ده ونیم به قصد قله با خانم جاوید و خانم برمکی از پارک جمشیدیه به راه افتادیم .

بی نهایت طلبی آدمی در صعود به قله تاثیر گذار است و همین امر باعث می شود که وقتی مسیری را تجربه کردی آن هم موفقیت آمیز، مسیرهای دیگری را نیز بیازمایی.

در مسیر نماز اقامه شد و حدود ساعت یک به تپه نورالشهدا رسیدیم. نگاه و ذکرمان شهدا را زیارتی کرد و البته نمی دانم ما اول سلام کردیم یا شهدا.

اندکی ناهار قوت جانمان شده بود که صدای آقای عزیز اللهی از پشت درب اتاق ایستگاه به گوش رسید، سلامی و خداحافظی و رد و بدل شدن اطلاعاتی درباب مقصد ها.

رهزن در یک مسیر حتی به سادگی قله ی کلکچال، وجود دارد و آدمی را از آنچه قصد کرده باز می دارد و اینگونه بود که من و خانم برمکی در ایستگاه ماندیم و خانم جاوید به طرف قله حرکت کردند و در راه به آقای عزیزاللهی پیوستند و 5 و نیم به ایستگاه بازگشتند.

شب با سرمای دل انگیزش فرا رسید و لذت خواندن نماز در کوه با تاریکی و سکوتش دوچندان شد. بعد از شام در هنگام بهره بردن از سخنان خانم جاوید از سوراخ ورودی لوله های آب به داخل ایستگاه یک موش رویت شد که با مختصر وسایلی سوراخ را پوشاندیم.

ساعت 23 آقایان بشیری و پرویزی به ما ملحق شدند آن هم وقتی که ما مقدمات خوابمان را طی می کردیم.

صبح بعد از نماز در هوایی خنک سماورها را آماده کردیم. پذیرایی ساعت 6 صبح شروع شد؛ ما با چایی پذیرایی می کردیم و مخاطبین با سخنانی این چنین: شما که هستید چایی رنگ و بوی بهتری دارد! شما که نیستید آقایان از لیوان یک بار مصرف استفاده می کنند! آقایان کار را دیرتر شروع می کنند! لیوانها گاهی کثیف است!

گزارشها یکی پس از دیگری دریافت می شد و چیزی درون ما اتصالی می کرد.

خانم جاوید به حسب مشغله هایشان با ما وداع کردند.

و کار آقایان با ورود آقای آقایی رسمیت پیدا کرد؛ تعمیر سماوری که اتصالی داشت و کتری، و ناگفته نماند که از دیدن آقای آقایی خرسند شدیم وقتی که دو جعبه لیوان شیشه ای در دستانشان خودنمایی می کرد.

در این حین از حلیم عهد آدینه نیز بهره بردیم آن هم دوبار یکی را خود عهد آدینه ای ها و دیگری را یکی از مخاطبین دلسوز ایستگاه.

بعد از سرشماری مواد پذیرایی و تکمیل دارایی های ایستگاه آقای آقایی و پرویزی رفتند. ساعت 12 پذیرایی به اتمام رسید.

بعد از خواندن نماز، کار تمیز کردن ایستگاه و شستشوی آن شروع شد که باز هم شاهد موارد جالبی بودیم از بقایای هفته های گذشته ایستگاه.

حدود ساعت 14 به طرف پایین حرکت کردیم.

تشکرها:

از آقای آقایی 1. برای تهیه ی تشک که بی تردید زحمت زیادی را برای حملش عهده دار شده بودند 2. تهیه لیوان شیشه ای و جدی گرفتن سلامت انسان و طبیعت.

از آقایان پرویزی و بشیری برای همراهی مناسبشان و حس مسئولیت پذیری خوبی که داشتند و نیز این امر مهم که در کار خانمها دخالت بیجایی نداشتند.

تذکر:

1. آقایان در هفته های آینده لطفا تلاش ما را برای استفاده از لیوان شخصی و شیشه ای، هدر ندهند.

2. پوشاندن منافذ داخل ایستگاه.

3. تهیه یک قفل برای کابینت داخل ایستگاه تا بتوان از کتری مناسب بهره برد.

4. مواد غذایی را بعد از خروجتان از ایستگاه با خود ببرید.

نظرات (0)

نظر بدهید

لطفا عضو سایت شوید تا بتوانید نظر بدهید.