بهنام غلامی

نوع عضویت :

رسمی

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

در برنامه های زیر حضور داشته اید:

 • آموزش و تمرین سنگنوردی در سایت وردیج ، 21 اردیبهشت 1397
 • آموزش و تمرین سنگنوردی در سایت وردیج ، 7 اردیبهشت 1397
 • سنگنوردی در سنگ سایت، 31 فروردین 97
 • سنگنوردی در دیواره شکل شاه، 24 فروردین 97
 • تمرین سنگ در کوه‌های مسگرآباد، 12 فروردین 97
 • تمرین یخ نوردی و مرور تکنیک های صعود در آبشار آبنیک 20بهمن 1396
 • تمرین یخنوردی ، آبشار یخی آبنیک ، 6 بهمن 96
 • قله پرسون ، 28 مهر 1396
 • مرور مباحث مقدماتی سنگ ، کوه های مسگرآباد ، 18 مرداد 96
 • پیمایش خط الراس کلون بستک به سرکچال ، 30 تیر 1396
 • توچال به شهرستانک، ۲۱ آبان ۹۵
 • قله دماوند جبهه شمال شرقی، 14 الی 16 مرداد 1395 (غیررسمی)
 • قله خاتون بارگاه ، 1 مرداد1395
 • جنگل و روستای پرن، ۲۹ آبان 1394
 • قله آتشکوه ، 15 آبان 1394
 • قله پاشوره ، 17 مهر 1394
 • قله توچال ، 27 شهریور 1394
 • تمرین صعود و فرود، تپه نورالشهدا ، 13 شهریور 1394
 • گرده های اسپیلت ، 6 شهریور 1394
 • غار قلعه کرد - 13 خرداد 94
 • قله کلکچال از گرده ، 4 اردیبهشت 1394
 • آبشار سنگان ، 15 اسفند 1393
 • قله دارآباد- 26 دی 93
 • قله ساکا، 19 دی 1393
 • غار کهک، 12 دی 1393
 • آموزش کوهپیمایی زمستانی - 4 و 5 دی 93
 • قله پیرزن کلوم از یال شمالی 28 آذر 93
 • خط الراس کاسونک به شیورکش 22 اذر 93
 • کوهپیمایی شمال تهران (قله کلکچال)- 14 آذر 1393
 • قله سرکچال - 30 آبان
 • قله دارآباد - 25 مهر 1393
 • قله توچال از مسیر لزون - 17 مرداد 93
 • قله آزادکوه از وارنگرود - 29 و 30 خرداد 93
 • دوره آموزشی مقدماتی پزشکی کوهستان، 3 و 4 بهمن 1392