جلسه عمومی 9 دی 1393

موضوع جلسه:

نقد و بررسی سفر کربلا

جلسه عمومی 4 آذر 1393

موضوع جلسه:

توضیحات سفر اربعین

مدرس :

احمد نظری

جلسه عمومی 6 آبان 1393

موضوع جلسه:

نقشه خوانی و کار با قطب نما

مدرس :

آقای عباس کلهر

جلسه عمومی 1 مهر 1393

موضوع جلسه:

قابل توجه اعضای محترم گروه ( مخصوصا سرپرستان بزرگوار)

جلسه عمومی 4 شهریور 1393

موضوع جلسه:

آموزش برنامه: آشنایی با دوره مربیگری کوهپیمایی درجه 3 (مزایای دوره، پیش نیازهای ورود به دوره، الزامات لازم حضور در دوره، برنامه های ویژه دوره)

مدرس :

سرکار خانم عفتی

جلسه عمومی 3 تیر 1393

موضوع جلسه:

پیش بینی آب و هوا با استفاده از مختصات

مدرس :

جناب آقای مجتبی امیر شکاری

جلسه عمومی 13 خرداد 1393

موضوع جلسه:

پیش بینی آب و هوا با استفاده از مختصات

مدرس :

جناب آقای مجتبی امیر شکاری

جلسه عمومی 2 اردیبهشت 1393

موضوع جلسه:

آشنایی با سیستم موقعیت یاب جهانی

مدرس :

جناب آقای امیر حسین محمدیان