مجید قاری حیدری

نوع عضویت :

رسمی

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

در برنامه های زیر حضور داشته اید:

 • پیمایش خط الراس شرقی قله قلعه دختر، 9 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)
 • جنگل ارفع کوه و چشمه پراو ، 2 اردیبهشت 1395
 • اربعین 1394
 • قله درفک ، 21 و 22 آبان 1394
 • جنگل مرسی سی و روستای سنگده ، 16و 17مهر 1394
 • روستا و ییلاق برنت، 19 و 20 شهریور 94
 • قله دوشاخ ، 30 مرداد 1394 (ارتفاع 3100)
 • پیمایش روستای لزور به روستای نشل، 8 و 9 مرداد 94
 • قله خشچال ، 7 و 8 خرداد 1394
 • جنگل‌پیمایی اویل به نجارده، 24 تا 26 اردیبهشت 1394
 • کوهپیمایی شمال تهران (دره دارآباد، باغچه خليل، چشمه كمرموشها) - 28 فروردين 1394
 • کوهپیمایی شمال تهران (جانپناه شروين) - 21 فروردين 1394
 • قله دارآباد- 26 دی 93
 • سفر عشق، اربعین - کربلا - 15 آذر 1393
 • کوهپیمایی شمال تهران (بندیخچال-دره وزباد)9 آبان 1393
 • سنگچال به دیوا - 30 مهر الی 2 آبان 1393
 • کوهپیمایی شمال تهران (دره غارپلنگ، پناهگاه شيرپلا، دره اوسون) - 11 مهر
 • کوهپیمایی شمال تهران (پناهگاه پلنگچال) - 4 مهر
 • روستای کمرپشت و قله امامزاده عباسعلی(2300 متر) - 13 و 14 شهریور 93
 • آبشار ورسک و قله تیزکوه(3000 متر) - 30 و 31 مرداد 93
 • شیرپلا به گلاب دره - 22 فروردین 93
 • آبشار شکرآب - آهار - 3 آبان 1392
 • هفت چشمه ارنگه - 19 مهر 1392