محمد ثقفی

نوع عضویت :

رسمی

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

در برنامه های زیر حضور داشته اید:

 • قله ریزان ، 13 بهمن 1396
 • قله خلنو از تیغه های ژاندارک ، 31 شهریور 96
 • قله خرسنگ شمالی و جنوبی ، تاریخ 13 مرداد 96
 • پیمایش خط الراس کلون بستک به سرکچال ، 30 تیر 1396
 • صعود قله کافره 5 شهریور 1395
 • پیمایش کامل خط الراس دوخواهرون ، 17و18و19 تیر 1395
 • کارآموزی سنگنوردی اقایان، 20 تا 22 آبان 1394
 • قله آتشکوه ، 15 آبان 1394
 • قله پاشوره ، 17 مهر 1394
 • قله توچال ، 27 شهریور 1394
 • تمرین صعود و فرود، تپه نورالشهدا ، 13 شهریور 1394
 • قله دماوند غربی ، 23 و 24 مرداد 1394
 • قله توچال از لزون ، 2 مرداد 1394
 • آموزش تئوری و عملی انواع گره، تمرین فرود ، 28 فروردین 1394
 • صعود یک روزه قله وزوا 8 اسفند 93
 • قله خاتون بارگاه 3 بهمن 93
 • آموزش کوهپیمایی زمستانی - 4 و 5 دی 93
 • قله پیرزن کلوم از یال شمالی 28 آذر 93
 • خط الراس کاسونک به شیورکش 22 اذر 93
 • قله سرکچال - 30 آبان
 • خط الراس پرسون به ریزان - 2 آبان 1393
 • قله دارآباد - 25 مهر 1393
 • تیغه های اسپیلت، 4 مهر 93
 • آموزش کاربردی سنگنوردی- 21 شهریور 93
 • آموزش مقدماتی سنگنوردی بند یخچال - 5 اردیبهشت 93
 • دوره اول آموزشی اعضای آزمایشی - 28 و 29 فروردین 93
 • قله گرگش- شفاف ترین آسمان ایران - 24 و 25 بهمن 1392
 • دوره آموزشی مقدماتی پزشکی کوهستان، 3 و 4 بهمن 1392
 • کارآموزی کوهپیمایی - 29 و 30 آبان و 1 آذر 1392
 • آبشار شکرآب - آهار - 3 آبان 1392