قله آزادکوه ، 31 خرداد و 1 تیر 1397

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

گردشگری لرستان ، 23 تا 26 خرداد 1397

گردشگری
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

غار رودافشان 10 خرداد 1397

غارنوردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

کوه بی بی شهربانو 27 اردیبهشت( اول ماه مبارک رمضان ) 1397

13970227

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله جهان بین و گردشگری کوهرنگ ، 18 تا 21 اردیبهشت 1397

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

اولسبلنگاه ، ییلاقات ماسال ، بهشت گمشده گیلان، ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت 1397

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله بند عیش 7 اردیبهشت 1397

13970207

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

آبشار گزو-سد لفور، 6 و 7 اردیبهشت 1397

طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

جنگل کارا 31 فروردین 1397

13970131

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

آبشار شیرآباد و گردشگری گلستان ، 23 تا 25 فروردین 1397

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دره کارا ، 17 فروردین 1397

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

تپه نورالشهدا 17 فروردین 1397

13970117

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

راضیه خجسته پور

بندر سیراف و گردشگری بوشهر ، 7 تا 12 فروردین 1397

گردشگری
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

آبشار گزو ، 4 و 5 فروردین 1397

طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش