راضیه خجسته پور

نوع عضویت :

رسمی

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

در برنامه های زیر حضور داشته اید:

 • آبشار شیرآباد و گردشگری گلستان ، 23 تا 25 فروردین 1397
 • یکی از میان جمع ، اربعین96 ، ۱۵ تا ۲۰ آبان
 • ماسال-سوئه چاله ، 27 و 28 مهر 1396
 • غار چال نخجیر-مشهد اردهال 21 مهر 1396
 • فیلبند ، 29 و 30 شهریور 1396
 • تمرین مباحث مقدماتی سنگنوردی ، 12 و 13 مرداد 1396
 • تمرین مباحث مقدماتی سنگنوردی 6 مرداد 96
 • خلخال به اسالم 27 الی 29 اردیبهشت 96
 • ییلاق اولسبلنگاه 14و 15 اردیبهشت 96
 • اربعین 95 ، 26 آبان تا 5 آذر
 • قله امامزاده قاسم از روستای تیار، 13 و 14 آبان 1395
 • دریاچه شورمست 9 مهرماه
 • قله دراز نو گرگان ۱۰تا ۱۲ شهریور ۹۵
 • قله سبلان ، 27 تا 29 مرداد 1395 (غیررسمی)
 • قله کلون بستک، ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ (غیررسمی)
 • مشهدمقدس و دره کرم کلات نادری ۱۴ تا ۱۹ تیرماه ۹۵( برنامه غیر رسمی )
 • ایستگاه پلنگ چال، 27 خرداد 1395
 • دریاچه سوها به روستای کوته کومه، ۱۲ الی ۱۶ خرداد 1395
 • پیمایش روستای کارمزد به آلاشت ، 23 و 24 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)
 • پیمایش خط الراس شرقی قله قلعه دختر، 9 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)
 • اربعین 1394
 • جنگل و روستای پرن، ۲۹ آبان 1394
 • قله درفک ، 21 و 22 آبان 1394
 • کویر ورزنه، 13 تا 15 آبان 1394
 • جنگل پاشاکلا به الیمستان 7 و 8 آبان 94
 • جنگل مرسی سی و روستای سنگده ، 16و 17مهر 1394
 • روستا و ییلاق برنت، 19 و 20 شهریور 94
 • تمرین صعود و فرود، تپه نورالشهدا ، 13 شهریور 1394
 • قله علم کوه، 29 و 30 مرداد 94
 • قله دماوند غربی ، 23 و 24 مرداد 1394
 • خط الراس کلون بستک به سرکچال ، 9 مرداد 1394
 • قله توچال از لزون ، 2 مرداد 1394
 • مشهد مقدس - دره بابارمضان و لایین کهنه کلات ، 24 تا 28 تیر 1394
 • آموزش تئوری و عملی انواع گره، تمرین صعود و فرود ، 15 خرداد 1394
 • کوروبار ماسوله ، 7 و 8 خرداد 1394
 • جنگل‌پیمایی اویل به نجارده، 24 تا 26 اردیبهشت 1394
 • آبشار زردلیمه، 9 الی 11 اردیبهشت 1394
 • آموزش تئوری و عملی انواع گره، تمرین فرود ، 28 فروردین 1394
 • کویر و کلوت های شهداد،دشت گندم بریان و دیدنیهای کرمان، 21 تا 24 بهمن 1393
 • قله دارآباد- 26 دی 93
 • آموزش کوهپیمایی زمستانی - 4 و 5 دی 93
 • کوهپیمایی شمال تهران (قله کلکچال)- 14 آذر 1393
 • جنگل و روستای شاه زید- 23 آبان 1393
 • کوهپیمایی شمال تهران (بندیخچال-دره وزباد)9 آبان 1393
 • سنگچال به دیوا - 30 مهر الی 2 آبان 1393
 • قله دارآباد - 25 مهر 1393
 • کارگاه عملی آموزش کمک های اولیه - 18 مهر 1393
 • هرانده به خمده - 11 مهر 1393
 • تیغه های اسپیلت، 4 مهر 93
 • آموزش کاربردی سنگنوردی- 21 شهریور 93
 • روستای کمرپشت و قله امامزاده عباسعلی(2300 متر) - 13 و 14 شهریور 93
 • قله دماوند از مسیر جنوبی- 24 و 25 مرداد 93
 • قله توچال از مسیر لزون - 17 مرداد 93
 • مشهد مقدس ، دره دربادام - 6 تا 10 مرداد 1393
 • قله کلکچال - 2مرداد 93 مصادف با 26 ماه مبارک رمضان
 • قله آزادکوه از وارنگرود - 29 و 30 خرداد 93
 • گل گشت دره زیبای هملون و قله آهنگرک - 23 خرداد 1393
 • دریاچه نئور به سوباتان - 13 تا 16 خرداد 93
 • قله بند عیش تا امامزاده داوود - 9 خرداد 93
 • شاه پیل به پیل کوه - 25 و 26 اردیبهشت 93
 • آموزش مقدماتی سنگنوردی بند یخچال - 5 اردیبهشت 93
 • شیرپلا به گلاب دره - 22 فروردین 93
 • شاه پیل کوه - 9 و 10 آبان 1392
 • قله حصین بن ، جنگل کنگرج کلا - 4 و 5 مهر 1392