محمد صالح خندق آبادی

نوع عضویت :

ثابت

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

در برنامه های زیر حضور داشته اید:

 • پیاده روی اربعین ، 1 تا 12 آبان 1397
 • ییلاق ماسال ، بهشت گمشده گیلان، ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت 1397
 • قله کهار ، 29 دی 1396
 • قله و غار گل زرد ، 8 دی 1396
 • یکی از میان جمع ، اربعین96 ، ۱۵ تا ۲۰ آبان
 • خط الراس پیرزن کلوم مهرچال ، 27 مرداد 96
 • صعود یک روزه قله دماوند از جبهه جنوبی ، 5 مرداد 1396
 • پیمایش خط الراس کلون بستک به سرکچال ، 30 تیر 1396
 • قله آتشکوه ، 9 تیر 1396
 • خلخال به اسالم 27 الی 29 اردیبهشت 96
 • قله فیل زمین ، 8 اردیبهشت 1396
 • اربعین 95 ، 26 آبان تا 5 آذر
 • دریاچه شورمست 9 مهرماه
 • صعود قله کافره 5 شهریور 1395
 • قله دماوند غربی ، 20 تا 22 مرداد 1395
 • صعود از سه جبهه و شب مانی روی قله توچال (غیررسمی و دوستانه) ، 14 و 15 مرداد 1395
 • قله توچال از لزون، ۷ و ۸ مرداد ۱۳۹۵ (غیررسمی و دوستانه)
 • قله خاتون بارگاه ، 1 مرداد1395
 • پیمایش خط الراس شرقی قله قلعه دختر، 9 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)
 • دریاچه نمک حوض سلطان ، 16 بهمن 1394
 • قله ریزان، 2 بهمن 1394
 • اربعین 1394
 • کارآموزی کوهپیمایی آقایان ، 20 تا 22 آبان 1394
 • قله آتشکوه ، 15 آبان 1394
 • قله توچال از لزون ، 2 مرداد 1394
 • قله خشچال ، 7 و 8 خرداد 1394
 • قله قلعه دختر ، 11 اردیبهشت 1394
 • کوهپیمایی شمال تهران (دره دارآباد، باغچه خليل، چشمه كمرموشها) - 28 فروردين 1394
 • کوهپیمایی شمال تهران (جانپناه شروين) - 21 فروردين 1394
 • قله پرسون- 17 بهمن 93
 • قله دارآباد- 26 دی 93
 • قله ساکا، 19 دی 1393
 • جان پناه اسپیدکمر، 12 دی 1393
 • کوهپیمایی شمال تهران (قله کلکچال)- 14 آذر 1393
 • کوهپیمایی شمال تهران (قله دوشاخ) - 23 آبان 1393
 • کوهپیمایی شمال تهران (بندیخچال-دره وزباد)9 آبان 1393