جان پناه شروین، سنگ مقدماتی، 30 خرداد 93

کوهنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

قله آزادکوه از وارنگرود - 29 و 30 خرداد 93

24

قله آزادکوه از وارنگرود - 29 و 30 خرداد 93
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

آبشارهای هفت چشمه ، آموزش عکاسی- 29 خرداد 1393

25

آبشارهای هفت چشمه ، آموزش عکاسی- 29 خرداد 1393
طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

امیر فتاح زاده

گل گشت دره زیبای هملون و قله آهنگرک - 23 خرداد 1393

23

گل گشت دره زیبای هملون و قله آهنگرک - 23 خرداد 1393
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دریاچه نئور به سوباتان - 13 تا 16 خرداد 93

21

دریاچه نئور به سوباتان - 13 تا 16 خرداد 93
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله بند عیش تا امامزاده داوود - 9 خرداد 93

20

قله بند عیش تا امامزاده داوود - 9 خرداد 93
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

نسیبه فرهادیان

اورامان - مریوان و دریاچه زریوار 6 تا 9 خرداد 1393

19

اورامان - مریوان و دریاچه زریوار 6 تا 9 خرداد 1393
طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

شاه پیل به پیل کوه - 25 و 26 اردیبهشت 93

17

شاه پیل به پیل کوه - 25 و 26 اردیبهشت 93
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

جاذبه های طبیعی گیلان - 25 و 26 اردیبهشت 93

18

جاذبه های طبیعی گیلان - 25 و 26 اردیبهشت 93
طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

امیر فتاح زاده

گلابگیری، نیاسر. ویدوج و ویدجا 18 و 19 اردیبهشت 93

14

گلابگیری، نیاسر. ویدوج و ویدجا 18 و 19 اردیبهشت 93
طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

قله 3950 متری خرسنگ - 12 اردیبهشت 93

12

قله 3950 متری خرسنگ - 12 اردیبهشت 93
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دیواره بیستون - 10 تا 12 اردیبهشت 93

13

دیواره بیستون - 10 تا 12 اردیبهشت 93
سنگنوردی
فنی 1

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد رضا چاوشی

آموزش مقدماتی سنگنوردی بند یخچال - 5 اردیبهشت 93

10

سنگنوردی
آموزشی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

کیوان حسنی

قله قلعه دختر - 5 اردیبهشت 93

11

قله قلعه دختر - 5 اردیبهشت 93
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

دیواره شروین - 28 و 29 فروردین 93

09

دیواره شروین - 28 و 29 فروردین 93
سنگنوردی
فنی 1

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد رضا چاوشی

دوره اول آموزشی اعضای آزمایشی - 28 و 29 فروردین 93

08

دوره اول آموزشی اعضای آزمایشی - 28 و 29 فروردین 93
آموزشی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

شیرپلا به گلاب دره - 22 فروردین 93

05

شیرپلا به گلاب دره - 22 فروردین 93
کوهنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دیواره پل خواب - 22 فروردین 93

06

دیواره پل خواب - 22 فروردین 93
سنگنوردی
فنی 1

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد رضا چاوشی

قله توچال از کلکچال، 22 فروردین 93

07

قله توچال از کلکچال، 22 فروردین 93
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

سنگنوردی بندیخچال - 15 فروردین 93

04

سنگنوردی بندیخچال - 15 فروردین 93
سنگنوردی
فنی 3

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد رضا چاوشی

قله کلک چال، 15 فروردین 93

03

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

سنگنوردی در بندیخچال - 8 فروردین 93

02

سنگنوردی در بندیخچال - 8 فروردین 93
سنگنوردی
فنی 3

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد رضا چاوشی

برنامه نوروزی - 2 تا 4 فروردین 93 - کویر مصر، جندق

01

برنامه نوروزی - 2 تا 4 فروردین 93 - کویر مصر، جندق
طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور