جانپناه اسپیدکمر ۱۸ خرداد ۹۶

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

خلخال به اسالم 27 الی 29 اردیبهشت 96

جنگل نوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله کلک چال ۲۲اردیبهشت ۹۶

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

طبیعت گردی تخت سلیمان. غار کرفتو 20 الی 22 اردیبهشت 96

طبیعت گردی تخت سلیمان. غار کرفتو 20 الی 22 اردیبهشت 96

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

ییلاق اولسبلنگاه 14و 15 اردیبهشت 96

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله فیل زمین ، 8 اردیبهشت 1396

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

غار یخ مراد ، 5 اردیبهشت 1396

غارنوردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

قله برف انبار قم و زیارت حضرت معصومه سلام الله ۲۴و۲۵ فروردین ۹۶

قله برف انبار قم و زیارت حضرت معصومه سلام الله ۲۴و۲۵ فروردین ۹۶
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

غار رود افشان ۹ فروردین ۹۶

غارنوردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

قله تفتان ۵ الی ۷ فروردین ۹۶

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دره کال جنی و دیدنیهای طبس، 2 الی 6 فروردین 1396

دره کال جنی و دیدنیهای طبس، 2 الی 6 فروردین 1396
دره نوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی