مهدی ورکش

نوع عضویت :

پایدار

سوابق سرپرستی:

 • اربعین 96 ، ۱۵ تا ۲۰ آبان
 • تمرین عملی کار با جی پی اس ، سرخه حصار 30 شهریور 96
 • تمرین عملی کار با جی پی اس ، سرخه حصار ، 18 شهریور 96
 • دیواره هملون ، 27 مرداد 1396
 • مرور مباحث مقدماتی سنگ ، کوه های مسگرآباد ، 18 مرداد 96
 • تمرین مباحث مقدماتی سنگنوردی ، 12 و 13 مرداد 1396
 • تمرین مباحث مقدماتی سنگنوردی 6 مرداد 96
 • غار یخ مراد ، 5 اردیبهشت 1396
 • غار رود افشان ۹ فروردین ۹۶
 • بهمن شناسی 23 اسفند 1395
 • آبشار یخی خور ، 8 بهمن 1395
 • گلاب دره تا کلکچال ، 17 دی 1395
 • اربعین 95 ، 26 آبان تا 5 آذر
 • آموزش و تمرین عملی کار با جی پی اس، جمعه 30 مهر
 • پیاده روی پارک جنگی سرخه حصار، 16 مهر
 • قله دماوند غربی ، 20 تا 22 مرداد 1395
 • صعود از سه جبهه و شب مانی روی قله توچال (غیررسمی و دوستانه) ، 14 و 15 مرداد 1395
 • قله توچال از لزون، ۷ و ۸ مرداد ۱۳۹۵ (غیررسمی و دوستانه)
 • پیمایش رودخانه نمرود (غیر رسمی)، 24 تیر 1395
 • جنگل ارفع کوه و چشمه پراو ، 2 اردیبهشت 1395
 • آبشار اَنجیلی کا ، 26 و 27 فروردین 1395
 • هفت آبشار ، دره و غار اسپر تنگه ، امام کلا، ۶ و ۷ فروردین ۱۳۹۵
 • کویر ورزنه، 13 تا 15 آبان 1394
 • غار اسک و آبشار هفت آبشار(تیرکن)، 17 و 18 تیر 94
 • قله کلک چال شبانه، 11 و 12 تیر 94، مصادف با 15و16 ماه مبارک رمضان
 • شبمانی بارگاه سوم و صعود تا ارتفاع 5000 متر ، 28 تا 30 خرداد 1394
 • تیغه های اسپیلت، 4 مهر 93
 • جان پناه شروین، سنگ مقدماتی، 30 خرداد 93
 • قله قلعه دختر - 16 اسفند 1392
 • قله دماوند از جبهه جنوبی - 4 الی 6 شهریورماه 1392
 • شبمانی قله توچال -31 مرداد و 1 شهریور 1392
 • غار گل زرد - 27 تیر 1392 مصادف با 9 ماه مبارک رمضان