قلعه رود خان و ماسوله، 15 و 16 شهریور 1397

گردشگری
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

قله هزار مسجد ، دره شمخال ، زیارت مشهد مقدس 30 مرداد الی 3 شهریور 1397

13970530

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله دماوند ، 24 تا 26 مرداد 1397

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

خط الراس کهار به ناز ، 19 مرداد 1397

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

شبمانی در بارگاه سوم دماوند ، 11 و 12 مرداد 1397

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

شبمانی قله توچال ، 4 و 5 مرداد 1397

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

رودخانه نوردی چال کندی دزفول ، 27تا29 تیر97

دره نوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

رفتینگ درارمند ، 6 تا 8 تیر 1397

طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش