صعود قله کافره 5 شهریور 1395

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

گردشگری همدان ۱۷ تا ۱۹ شهریور ۹۵

گردشگری همدان ۱۷ تا ۱۹ شهریور ۹۵
گردشگری
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

کوربار ماسوله، ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ ( غیر رسمی و دوستانه)

کوربار ماسوله، ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ ( غیر رسمی و دوستانه)
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

علی اکبر جعفری اصل

قله دراز نو گرگان ۱۰تا ۱۲ شهریور ۹۵

قله دراز نو گرگان ۱۰تا ۱۲ شهریور ۹۵
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

صعود یخچال شمالی سبلان ،17و 18 و 19 شهریور 1395

فنی 3

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

قله سبلان ، 27 تا 29 مرداد 1395 (غیررسمی)

قله سبلان ، 27 تا 29 مرداد 1395 (غیررسمی)
کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

دریاچه گهر و آبشار بیشه 27 تا 29 مرداد 95

دریاچه گهر و آبشار بیشه 27 تا 29 مرداد 95
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله کلون بستک، ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ (غیررسمی)

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

صعود قله شیورکش 22 مرداد1395

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

قله دماوند غربی ، 20 تا 22 مرداد 1395

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

صعود از سه جبهه و شب مانی روی قله توچال (غیررسمی و دوستانه) ، 14 و 15 مرداد 1395

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

قله دماوند جبهه شمال شرقی، 14 الی 16 مرداد 1395 (غیررسمی)

کوهنوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

صعود قله پیرزن کلوم 8 مرداد1395

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

قله توچال از لزون، ۷ و ۸ مرداد ۱۳۹۵ (غیررسمی و دوستانه)

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

قله خاتون بارگاه ، 1 مرداد1395

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

دشت پیاز چال اول مرداد ۹۵

دشت پیاز چال اول مرداد ۹۵
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

پیمایش رودخانه نمرود (غیر رسمی)، 24 تیر 1395

دره نوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

پیمایش کامل خط الراس دوخواهرون ، 17و18و19 تیر 1395

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

مشهدمقدس و دره کرم کلات نادری ۱۴ تا ۱۹ تیرماه ۹۵( برنامه غیر رسمی )

مشهدمقدس و دره کرم کلات نادری ۱۴ تا ۱۹ تیرماه ۹۵( برنامه غیر رسمی )
دره نوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

ایستگاه ۵ توچال از مسیر دره اوسون، 10 تیر 1395

ایستگاه ۵ توچال از مسیر دره اوسون، 10 تیر 1395
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله چین کلاغ از مسیر شهرک مخابرات، 3 تیر 1395

قله چین کلاغ از مسیر شهرک مخابرات، 3 تیر 1395
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

پیش ثبت نام کارآموزی کوهپیمایی بانوان ، تابستان 1395

کوهپیمایی
آموزشی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

پیش ثبت نام کارآموزی کوهپیمایی آقایان، تابستان 1395

کوهپیمایی
آموزشی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

اردوگاه کلک چال از مسیر گلاب دره ۲۲ مرداد ۹۵

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی