گردشگری تبریز و جلفا، 24 الی 27 مرداد 1396

گردشگری
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله اشترانکوه (سن بران )، 11 الی 13 مرداد 1396

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

الموت به سه هزار 4 الی 6 مرداد

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

قله زردکوه و دیدنیهای شهرکرد، 27 الی 31 تیر 1396

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

غار سهولان. آبشار شلماش. بانه 21 الی 23 تیر

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

شیروان دره و دیدنی های اردبیل ۵ الی ۸ تیر ماه ۹۶

دره نوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دشت پیاز چال ۱ تیر ۹۶

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی