اربعین 95 ، 26 آبان تا 5 آذر

اربعین 95 ، 26 آبان تا 5 آذر
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

توچال به شهرستانک، ۲۱ آبان ۹۵

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

قله امامزاده قاسم از روستای تیار، 13 و 14 آبان 1395

قله امامزاده قاسم از روستای تیار، 13 و 14 آبان 1395
جنگل نوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

پناهگاه شیرپلا، 30 مهر 95

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد صالح خندق آبادی

آموزش و تمرین عملی کار با جی پی اس، جمعه 30 مهر

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

قله دارآباد 23 مهرماه

قله دارآباد 23 مهرماه

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

پیاده روی پارک جنگی سرخه حصار، 16 مهر

متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

گردنه زین اسبی از مسیر گلابدره 15 مهر

گردنه زین اسبی از مسیر گلابدره 15 مهر

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

دریاچه شورمست 9 مهرماه

دریاچه شورمست 9 مهرماه
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور