امیر شکاری

نوع عضویت :

رسمی

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

ایامی که توفیق خدمت به زائرین شهدای گمنام را داشته اید:

  • ایستگاه صلواتی 20 اسفند 1395
  • سالگرد خاکسپاری شهدای گمنام - ۲ خرداد 1393