زینب مشاعی

نوع عضویت :

آزمایشی

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

در برنامه های زیر حضور داشته اید:

 • قله آزادکوه ، 14 و 15 تیر 1397
 • قله پیازچال ، 8 تیر 1397
 • قله کاسونک، 21 اردیبهشت 1397
 • آموزش و تمرین سنگنوردی در سایت وردیج ، 7 اردیبهشت 1397
 • سنگنوردی در سنگ سایت، 31 فروردین 97
 • قله دارآباد ، 25 اسفند 1396
 • تمرین یخ نوردی و مرور تکنیک های صعود در آبشار آبنیک 20بهمن 1396
 • قله ریزان ، 13 بهمن 1396
 • تمرین یخنوردی ، آبشار یخی آبنیک ، 6 بهمن 96
 • قله کهار ، 29 دی 1396
 • قله مهرچال ، 22 دی 1396
 • قله و غار گل زرد ، 8 دی 1396
 • قله اسپیدچال ، 24 آذر 1396
 • قله گاوبینی ، 28 آبان 1396
 • صعود قله آهنگرک از هملون ، 21 مهر 96
 • قله ورجین ، 7 مهر 1396
 • قله جانستون ، 24 شهریور 1396
 • قله دماوند از جبهه غربی ، 3 و 4 شهریور 96
 • خط الراس پیرزن کلوم مهرچال ، 27 مرداد 96
 • قله خرسنگ شمالی و جنوبی ، تاریخ 13 مرداد 96
 • صعود یک روزه قله دماوند از جبهه جنوبی ، 5 مرداد 1396
 • پیمایش خط الراس کلون بستک به سرکچال ، 30 تیر 1396
 • قله توچال شبانه ، 15 و 16 تیر 96
 • قله آتشکوه ، 9 تیر 1396
 • خلخال به اسالم 27 الی 29 اردیبهشت 96
 • قله کلک چال ۲۲اردیبهشت ۹۶
 • قله فیل زمین ، 8 اردیبهشت 1396
 • توچال به شهرستانک، ۲۱ آبان ۹۵
 • پناهگاه شیرپلا، 30 مهر 95
 • گردنه زین اسبی از مسیر گلابدره 15 مهر
 • دریاچه گهر و آبشار بیشه 27 تا 29 مرداد 95
 • صعود قله شیورکش 22 مرداد1395
 • قله توچال از لزون، ۷ و ۸ مرداد ۱۳۹۵ (غیررسمی و دوستانه)
 • دشت پیاز چال اول مرداد ۹۵
 • قله دارآباد ۷ خرداد ۹۵
 • صعود قله سرسیاه غار 13950224
 • کارآموزی کوهپیمایی بانوان ، 8 تا 10 اردیبهشت 1395