سید مهدی احمدی

نوع عضویت :

ثابت

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

در برنامه های زیر حضور داشته اید:

 • آبشار شاهاندشت ، 15 تیرماه 1397
 • غار گل زرد ، 22 دی 1396
 • کویر ورزنه 15 الی 17 آذر 1396
 • غار چال نخجیر-مشهد اردهال 21 مهر 1396
 • دریاچه ممرز ( ارواح ) 31 شهریور 96
 • مرور مباحث مقدماتی سنگ ، کوه های مسگرآباد ، 18 مرداد 96
 • تمرین مباحث مقدماتی سنگنوردی ، 12 و 13 مرداد 1396
 • تمرین مباحث مقدماتی سنگنوردی 6 مرداد 96
 • سیبان دره ۳۰ تیرماه ۹۶
 • دشت پیاز چال ۱ تیر ۹۶
 • دریاچه شورمست 9 مهرماه
 • پیمایش رودخانه نمرود (غیر رسمی)، 24 تیر 1395
 • ایستگاه پلنگ چال، 27 خرداد 1395
 • پیمایش روستای کارمزد به آلاشت ، 23 و 24 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)
 • جنگل ارفع کوه و چشمه پراو ، 2 اردیبهشت 1395
 • دریاچه نمک حوض سلطان ، 16 بهمن 1394
 • آبشار یخی خور ، 2 بهمن 1394
 • جنگل و روستای پرن، ۲۹ آبان 1394
 • کارآموزی سنگنوردی اقایان، 20 تا 22 آبان 1394
 • آبشار رندان، 6 شهریور 94
 • قله کلک چال شبانه، 11 و 12 تیر 94، مصادف با 15و16 ماه مبارک رمضان
 • گل گشت دشت دریوک، قله ناظر بزرگ - 25 و 26 اردیبهشت 1394
 • کویر و کلوت های شهداد،دشت گندم بریان و دیدنیهای کرمان، 21 تا 24 بهمن 1393
 • کویر گرمسار و روستای تاریخی پاده، 19 دی 1393