عباس کلهر

نوع عضویت :

رسمی

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

سوابق سرپرستی:

 • آموزش و تمرین سنگنوردی در سایت وردیج ، 21 اردیبهشت 1397
 • آموزش و تمرین سنگنوردی در سایت وردیج ، 7 اردیبهشت 1397
 • سنگنوردی در سنگ سایت، 31 فروردین 97
 • سنگنوردی در دیواره شکل شاه، 24 فروردین 97
 • تمرین سنگ در کوه‌های مسگرآباد، 16 فروردین 97
 • تمرین سنگ در کوه‌های مسگرآباد، 12 فروردین 97
 • تمرین سنگ در کوه‌های مسگرآباد، 9 فروردین 97
 • تمرین یخ نوردی در مدرسه یخ نوردی میگون 27 بهمن 1396
 • تمرین یخ نوردی و مرور تکنیک های صعود در آبشار آبنیک 20بهمن 1396
 • قله ریزان ، 13 بهمن 1396
 • تمرین یخنوردی ، آبشار یخی آبنیک ، 6 بهمن 96
 • قله کهار ، 29 دی 1396
 • قله مهرچال ، 22 دی 1396
 • قله و غار گل زرد ، 8 دی 1396
 • قله اسپیدچال ، 24 آذر 1396
 • قله گاوبینی ، 28 آبان 1396
 • قله قلعه دختر ، 5 آبان 1396
 • صعود قله آهنگرک از هملون ، 21 مهر 96
 • قله ورجین ، 7 مهر 1396
 • قله جانستون ، 24 شهریور 1396
 • قله دماوند از جبهه غربی ، 3 و 4 شهریور 96
 • خط الراس پیرزن کلوم مهرچال ، 27 مرداد 96
 • قله خرسنگ شمالی و جنوبی ، تاریخ 13 مرداد 96
 • صعود یک روزه قله دماوند از جبهه جنوبی ، 5 مرداد 1396
 • پیمایش خط الراس کلون بستک به سرکچال ، 30 تیر 1396
 • قله آتشکوه ، 9 تیر 1396
 • قله فیل زمین ، 8 اردیبهشت 1396
 • صعود قله کافره 5 شهریور 1395
 • صعود یخچال شمالی سبلان ،17و 18 و 19 شهریور 1395
 • صعود قله شیورکش 22 مرداد1395
 • صعود قله پیرزن کلوم 8 مرداد1395
 • قله خاتون بارگاه ، 1 مرداد1395
 • پیمایش کامل خط الراس دوخواهرون ، 17و18و19 تیر 1395
 • صعود قله سرسیاه غار 13950224
 • کارآموزی کوهپیمایی بانوان ، 8 تا 10 اردیبهشت 1395
 • پیش ثبت نام کارآموزی کوهپیمایی بانوان ، تابستان 1395
 • پیش ثبت نام کارآموزی کوهپیمایی آقایان، تابستان 1395
 • کارآموزی سنگنوردی اقایان، 20 تا 22 آبان 1394
 • کارآموزی کوهپیمایی آقایان ، 20 تا 22 آبان 1394
 • کارآموزی کوهپیمایی بانوان ، 6 تا 8 آبان 1394
 • تمرین صعود و فرود، تپه نورالشهدا ، 13 شهریور 1394
 • قله خرسنگ ، 9 مرداد 1394
 • کار آموزی جی پی اس 10 و 11 و 14 اردیبهشت 1394
 • صعود یک روزه قله وزوا 8 اسفند 93
 • قله خاتون بارگاه 3 بهمن 93
 • آموزش کوهپیمایی زمستانی - 4 و 5 دی 93
 • قله پیرزن کلوم از یال شمالی 28 آذر 93
 • خط الراس کاسونک به شیورکش 22 اذر 93
 • کوهپیمایی شمال تهران (قله کلکچال)- 14 آذر 1393
 • کارآموزی کوه پیمایی آقایان و بانوان 6 و 7 آذر 1393
 • کارآموزی نقشه خوانی و کار با قطب نما(آقایان و بانوان) 15 و 16 آبان93
 • کارگاه عملی آموزش کمک های اولیه - 18 مهر 1393
 • دوره بازآموزی سرپرستان گروه 28 شهریور 1393
 • مرور مباحث دوره پیشرفته یخ و برف و تمرین گام برداری و ترمز در شیب های برفی - 18 و 19 اردیبهشت
 • دوره اول آموزشی اعضای آزمایشی - 28 و 29 فروردین 93
 • دوره آموزشی مقدماتی پزشکی کوهستان، 3 و 4 بهمن 1392
 • کارآموزی کوهپیمایی - 29 و 30 آبان و 1 آذر 1392
 • کار اموزی کوهپیمایی، 25، 26 و 27 اردیبهشت 1392
 • تمرین مباحث عملی کارآموزی برف - 13 اردیبهشت 1392
 • قلل سیاهچال و پرسون - 10 و 11 اسفند 1391
 • پیش ثبت نام کار آموزی مقدماتی سنگ نوردی بانوان