وحید پرویزی نعمتی

نوع عضویت :

رسمی

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

در برنامه های زیر حضور داشته اید:

 • آموزش و تمرین سنگنوردی در سایت وردیج ، 7 اردیبهشت 1397
 • سنگنوردی در سنگ سایت، 31 فروردین 97
 • غار گل زرد ، 22 دی 1396
 • قله کلک چال 24 آذر 1396
 • خلخال به اسالم 27 الی 29 اردیبهشت 96
 • قله امامزاده قاسم از روستای تیار، 13 و 14 آبان 1395
 • قله سبلان ، 27 تا 29 مرداد 1395 (غیررسمی)
 • قله دماوند جبهه شمال شرقی، 14 الی 16 مرداد 1395 (غیررسمی)
 • قله میشینه مرگ (تنگه و آبشار لزور- معجز چشمه - دریاچه سیاهرود - ...)، ۳۱ تیر و ۱ مرداد ۱۳۹۵ (غیررسمی)
 • مشهدمقدس و دره کرم کلات نادری ۱۴ تا ۱۹ تیرماه ۹۵( برنامه غیر رسمی )
 • ایستگاه پلنگ چال، 27 خرداد 1395
 • پیمایش خط الراس شرقی قله قلعه دختر، 9 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)
 • قله درفک ، 21 و 22 آبان 1394
 • قله آتشکوه ، 15 آبان 1394
 • جنگل مرسی سی و روستای سنگده ، 16و 17مهر 1394
 • روستا و ییلاق برنت، 19 و 20 شهریور 94
 • خط الراس کلون بستک به سرکچال ، 9 مرداد 1394
 • قله توچال از لزون ، 2 مرداد 1394
 • مشهد مقدس - دره بابارمضان و لایین کهنه کلات ، 24 تا 28 تیر 1394
 • دیواره شروین ، یک خرداد 1394
 • دیواره نوردی بندیخچال ، مسیر لیلا اسفندیاری یک ، 12 اردیبهشت 1394
 • قله توچال- 24 بهمن 93
 • قله پرسون- 17 بهمن 93
 • جانپناه امیری - 3 بهمن 93
 • قله کرکس - 6 و 7 آذر 1393
 • فرحزاد به امامزاده داوود- 29 و 30 آبان 1393
 • جنگل و روستای شاه زید- 23 آبان 1393
 • دوره بازآموزی سرپرستان گروه 28 شهریور 1393
 • غار آبی دانیال - 16 و 17 مرداد 93
 • مشهد مقدس ، دره دربادام - 6 تا 10 مرداد 1393
 • شاه پیل به پیل کوه - 25 و 26 اردیبهشت 93
 • دیواره بیستون - 10 تا 12 اردیبهشت 93
 • آموزش مقدماتی سنگنوردی بند یخچال - 5 اردیبهشت 93
 • دیواره پل خواب - 22 فروردین 93
 • سنگنوردی بندیخچال - 15 فروردین 93
 • قله دارآباد - 9 اسفند 1392
 • دیواره پل خواب - 5 مهر 1392
 • سنگنوردی بند یخچال - 28 شهریور 1392
 • آموزش سنگنوردی - 22 شهریور 1392
 • قله کلک چال - 3 مرداد 1392
 • صعود جبهه شمالی توچال از ایگل - 23 خرداد 1392
 • ایامی که توفیق خدمت به زائرین شهدای گمنام را داشته اید:

 • افطاری تپه نورالشهدا - چهارشنبه 3 تیر 94
 • ایستگاه صلواتی 22 اسفند 1393