کوهپیمایی شمال تهران (پناهگاه شیرپلا) - 28 آذر

24

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

قله پیرزن کلوم از یال شمالی 28 آذر 93

کوهنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

خط الراس کاسونک به شیورکش 22 اذر 93

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

سفر عشق، اربعین - کربلا - 15 آذر 1393

سفر عشق، اربعین - کربلا - 15 آذر 1393
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

احمد نظری

کوهپیمایی شمال تهران (قله کلکچال)- 14 آذر 1393

22

کوهپیمایی شمال تهران (قله کلکچال)- 14 آذر 1393
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

کارآموزی کوه پیمایی آقایان و بانوان 6 و 7 آذر 1393

کارآموزی کوه پیمایی آقایان و بانوان 6 و 7 آذر 1393
کوهپیمایی
آموزشی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

قله کرکس - 6 و 7 آذر 1393

18

قله کرکس - 6 و 7 آذر 1393
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

قله سرکچال - 30 آبان

16

قله سرکچال - 30 آبان
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

فرحزاد به امامزاده داوود- 29 و 30 آبان 1393

20

فرحزاد به امامزاده داوود- 29 و 30 آبان 1393
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

جنگل و روستای شاه زید- 23 آبان 1393

11

جنگل و روستای شاه زید- 23 آبان 1393
جنگل نوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

کوهپیمایی شمال تهران (قله دوشاخ) - 23 آبان 1393

15

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

حسین نصرالهی

کوهپیمایی شمال تهران (بندیخچال-دره وزباد)9 آبان 1393

12

کوهپیمایی شمال تهران (بندیخچال-دره وزباد)9 آبان 1393
کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

حسین نصرالهی

خط الراس پرسون به ریزان - 2 آبان 1393

10

گردنه افجه بش(گیاه چال)
کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

کوهپیمایی شمال تهران (تپه نورالشهدا) 2 آبان 1393

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

امیر شکاری

سنگچال به دیوا - 30 مهر الی 2 آبان 1393

9

سنگچال به دیوا - 30 مهر الی 2 آبان 1393
جنگل نوردی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله دارآباد - 25 مهر 1393

7

قله دارآباد - 25 مهر 1393
کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

کارگاه عملی آموزش کمک های اولیه - 18 مهر 1393

5

 کارگاه عملی  آموزش کمک های اولیه - 18 مهر 1393
آموزشی

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

کوهپیمایی شمال تهران (قله چين‌كلاغ) - 18 مهر 1393

6

کوهپیمایی شمال تهران (قله چين‌كلاغ) - 18 مهر 1393
کوهنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

حسین نصرالهی

کوهپیمایی شمال تهران (دره غارپلنگ، پناهگاه شيرپلا، دره اوسون) - 11 مهر

3

کوهپیمایی شمال تهران (دره غارپلنگ، پناهگاه شيرپلا، دره اوسون) - 11 مهر
کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

حسین نصرالهی

هرانده به خمده - 11 مهر 1393

4

هرانده به خمده - 11 مهر 1393
طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

تیغه های اسپیلت، 4 مهر 93

1

کوهنوردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

کوهپیمایی شمال تهران (پناهگاه پلنگچال) - 4 مهر

2

کوهپیمایی شمال تهران (پناهگاه پلنگچال) - 4 مهر
کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

حسین نصرالهی