قله کلک چال 24 آذر 1396

13960924

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

تپه نورالشهدا 24 آذر 1396

13960924

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

قله اسپیدچال ، 24 آذر 1396

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

کویر ورزنه 15 الی 17 آذر 1396

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله سرکچال ، 10 آذر 1396

کوهپیمایی
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

آهاربه شکرآب ، 10 آذر 1396

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

راضیه خجسته پور

قله گاوبینی ، 28 آبان 1396

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

پناهگاه پلنگ چال 26 آبان 1396

13960826

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

گلاب دره 12 آبان 1396

13960812

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

یکی از میان جمع ، اربعین96 ، ۱۵ تا ۲۰ آبان

یکی از میان جمع ،   اربعین96  ،   ۱۵ تا ۲۰ آبان
سنگین

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی ورکش

آبشار چال مگس 5 آبان 1396

13960805

کوهپیمایی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله قلعه دختر ، 5 آبان 1396

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

جانپناه امیری 28 مهر 1396

13960728

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله پرسون ، 28 مهر 1396

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

مهدی بشیری

ماسال-سوئه چاله ، 27 و 28 مهر 1396

طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

محمد نصرآبادی

غار چال نخجیر-مشهد اردهال 21 مهر 1396

13960721

غار چال نخجیر-مشهد اردهال 21 مهر 1396
طبیعت گردی
سبک

هماهنگ کننده (مادر خرج):

سید محمد حسین آقایی پور

صعود قله آهنگرک از هملون ، 21 مهر 96

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر

هفت آبشار ، دریاچه سد لفور 13و 14 مهر 1396

13960713

طبیعت گردی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله دو شاخ 7 مهر 1396

13960707

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

فاطمه عفتی

قله ورجین ، 7 مهر 1396

کوهپیمایی
متوسط

هماهنگ کننده (مادر خرج):

عباس کلهر