اعظم يوزباشي

نوع عضویت :

ثابت

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

در برنامه های زیر حضور داشته اید:

 • قله سرکچال ، 10 آذر 1396
 • قله پرسون ، 28 مهر 1396
 • غار چال نخجیر-مشهد اردهال 21 مهر 1396
 • قله دماوند از جبهه غربی ، 3 و 4 شهریور 96
 • قله ناز ، 20 مرداد 96
 • توچال به شهرستانک، ۲۱ آبان ۹۵
 • قله سبلان ، 27 تا 29 مرداد 1395 (غیررسمی)
 • قله کلون بستک، ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ (غیررسمی)
 • قله آتشکوه ، 15 آبان 1394
 • قله کلک چال ، 8 آبان 1394
 • قله پاشوره ، 17 مهر 1394
 • قله توچال ، 27 شهریور 1394
 • تمرین صعود و فرود، تپه نورالشهدا ، 13 شهریور 1394
 • قله علم کوه، 29 و 30 مرداد 94
 • پیمایش روستای لزور به روستای نشل، 8 و 9 مرداد 94
 • شبمانی بارگاه سوم و صعود تا ارتفاع 5000 متر ، 28 تا 30 خرداد 1394
 • قله آزادکوه ، 21 و 22 خرداد 1394
 • آموزش تئوری و عملی انواع گره، تمرین صعود و فرود ، 15 خرداد 1394
 • گل گشت دشت دریوک، قله ناظر بزرگ - 25 و 26 اردیبهشت 1394
 • قله قلعه دختر ، 11 اردیبهشت 1394
 • کوهپیمایی شمال تهران (جانپناه شروين) - 21 فروردين 1394
 • آبشار سنگان ، 15 اسفند 1393
 • کویر و کلوت های شهداد،دشت گندم بریان و دیدنیهای کرمان، 21 تا 24 بهمن 1393
 • آموزش کوهپیمایی زمستانی - 4 و 5 دی 93
 • کارآموزی کوه پیمایی آقایان و بانوان 6 و 7 آذر 1393
 • جنگل و روستای شاه زید- 23 آبان 1393
 • کوهپیمایی شمال تهران (تپه نورالشهدا) 2 آبان 1393
 • قله دارآباد - 25 مهر 1393
 • کارگاه عملی آموزش کمک های اولیه - 18 مهر 1393
 • هرانده به خمده - 11 مهر 1393
 • تیغه های اسپیلت، 4 مهر 93
 • دوره بازآموزی سرپرستان گروه 28 شهریور 1393
 • آموزش کاربردی سنگنوردی- 21 شهریور 93
 • قله توچال از مسیر لزون - 17 مرداد 93
 • قله کلک چال - 10 مرداد 93
 • جان پناه شروین، سنگ مقدماتی، 30 خرداد 93
 • آموزش مقدماتی سنگنوردی بند یخچال - 5 اردیبهشت 93
 • قله قلعه دختر - 16 اسفند 1392