الهام عباس زاده

نوع عضویت :

ثابت

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

در برنامه های زیر حضور داشته اید:

 • کویر ورزنه 15 الی 17 آذر 1396
 • صعود قله آهنگرک از هملون ، 21 مهر 96
 • بهمن شناسی 23 اسفند 1395
 • پناهگاه شیرپلا، 30 مهر 95
 • صعود از سه جبهه و شب مانی روی قله توچال (غیررسمی و دوستانه) ، 14 و 15 مرداد 1395
 • مشهدمقدس و دره کرم کلات نادری ۱۴ تا ۱۹ تیرماه ۹۵( برنامه غیر رسمی )
 • دریاچه سوها به روستای کوته کومه، ۱۲ الی ۱۶ خرداد 1395
 • پیمایش روستای کارمزد به آلاشت ، 23 و 24 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)
 • قله کلک چال ، 17 اردیبهشت 1395
 • هفت آبشار ، دره و غار اسپر تنگه ، امام کلا، ۶ و ۷ فروردین ۱۳۹۵
 • جنگل و روستای پرن، ۲۹ آبان 1394
 • قله بینالود و دیدنی های نیشابور، 18 الی 20 شهریور 94
 • قله دماوند غربی ، 23 و 24 مرداد 1394
 • خط الراس کلون بستک به سرکچال ، 9 مرداد 1394
 • قله توچال از لزون ، 2 مرداد 1394
 • مشهد مقدس - دره بابارمضان و لایین کهنه کلات ، 24 تا 28 تیر 1394
 • قله آزادکوه ، 21 و 22 خرداد 1394
 • آموزش تئوری و عملی انواع گره، تمرین صعود و فرود ، 15 خرداد 1394
 • قله خشچال ، 7 و 8 خرداد 1394
 • جنگل‌پیمایی اویل به نجارده، 24 تا 26 اردیبهشت 1394
 • آموزش تئوری و عملی انواع گره، تمرین فرود ، 28 فروردین 1394
 • کویر و کلوت های شهداد،دشت گندم بریان و دیدنیهای کرمان، 21 تا 24 بهمن 1393
 • جانپناه امیری - 3 بهمن 93
 • قله دارآباد- 26 دی 93
 • کوهپیمایی شمال تهران (بندیخچال-دره وزباد)9 آبان 1393
 • کارگاه عملی آموزش کمک های اولیه - 18 مهر 1393
 • روستای کمرپشت و قله امامزاده عباسعلی(2300 متر) - 13 و 14 شهریور 93
 • مشهد مقدس ، دره دربادام - 6 تا 10 مرداد 1393
 • دریاچه تار و هویر - 2 و 3 مرداد 93 مصادف با 26 و 27 ماه مبارک رمضان
 • جان پناه شروین، سنگ مقدماتی، 30 خرداد 93
 • دریاچه نئور به سوباتان - 13 تا 16 خرداد 93
 • گلابگیری، نیاسر. ویدوج و ویدجا 18 و 19 اردیبهشت 93
 • آموزش مقدماتی سنگنوردی بند یخچال - 5 اردیبهشت 93
 • دوره اول آموزشی اعضای آزمایشی - 28 و 29 فروردین 93
 • شیرپلا به گلاب دره - 22 فروردین 93
 • مشهد مقدس ودره شمخال قوچان - 23 الی 25 مرداد 1392
 • دوچرخه سواری و آمادگی جسمانی - 6 آذر 1392