رقیه خجسته پور

نوع عضویت :

ثابت

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

در برنامه های زیر حضور داشته اید:

 • یکی از میان جمع ، اربعین96 ، ۱۵ تا ۲۰ آبان
 • غار چال نخجیر-مشهد اردهال 21 مهر 1396
 • فیلبند ، 29 و 30 شهریور 1396
 • تمرین مباحث مقدماتی سنگنوردی 6 مرداد 96
 • خلخال به اسالم 27 الی 29 اردیبهشت 96
 • ییلاق اولسبلنگاه 14و 15 اردیبهشت 96
 • اربعین 95 ، 26 آبان تا 5 آذر
 • قله امامزاده قاسم از روستای تیار، 13 و 14 آبان 1395
 • دریاچه شورمست 9 مهرماه
 • قله دراز نو گرگان ۱۰تا ۱۲ شهریور ۹۵
 • قله سبلان ، 27 تا 29 مرداد 1395 (غیررسمی)
 • قله کلون بستک، ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ (غیررسمی)
 • دشت پیاز چال اول مرداد ۹۵
 • مشهدمقدس و دره کرم کلات نادری ۱۴ تا ۱۹ تیرماه ۹۵( برنامه غیر رسمی )
 • دریاچه سوها به روستای کوته کومه، ۱۲ الی ۱۶ خرداد 1395
 • پیمایش روستای کارمزد به آلاشت ، 23 و 24 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)
 • پیمایش خط الراس شرقی قله قلعه دختر، 9 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)
 • کارآموزی کوهپیمایی بانوان ، 8 تا 10 اردیبهشت 1395
 • اربعین 1394
 • جنگل و روستای پرن، ۲۹ آبان 1394
 • قله درفک ، 21 و 22 آبان 1394
 • کویر ورزنه، 13 تا 15 آبان 1394
 • قله کلک چال ، 8 آبان 1394
 • جنگل مرسی سی و روستای سنگده ، 16و 17مهر 1394
 • روستا و ییلاق برنت، 19 و 20 شهریور 94
 • تمرین صعود و فرود، تپه نورالشهدا ، 13 شهریور 1394
 • پیمایش روستای لزور به روستای نشل، 8 و 9 مرداد 94
 • مشهد مقدس - دره بابارمضان و لایین کهنه کلات ، 24 تا 28 تیر 1394
 • قله توچال به شکرآب ، 8 خرداد 1394
 • گل گشت دشت دریوک، قله ناظر بزرگ - 25 و 26 اردیبهشت 1394
 • آبشار سنگان ، 15 اسفند 1393
 • کویر و کلوت های شهداد،دشت گندم بریان و دیدنیهای کرمان، 21 تا 24 بهمن 1393
 • کویر گرمسار و روستای تاریخی پاده، 19 دی 1393
 • جنگل و روستای شاه زید- 23 آبان 1393
 • هرانده به خمده - 11 مهر 1393
 • مشهد مقدس ، دره دربادام - 6 تا 10 مرداد 1393