سها شباهنگ

نوع عضویت :

آزمایشی

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

90860075

در جلسات زیر شرکت کرده اید:

  • جلسه عمومی 2 شهریور 1394
  • ایامی که توفیق خدمت به زائرین شهدای گمنام را داشته اید:

  • افطاری تپه نورالشهدا - چهارشنبه 3 تیر 94