شقایق موحدیان

نوع عضویت :

رسمی

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

در برنامه های زیر حضور داشته اید:

 • یکی از میان جمع ، اربعین96 ، ۱۵ تا ۲۰ آبان
 • هفت آبشار ، دریاچه سد لفور 13و 14 مهر 1396
 • کوربار ماسوله، ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ ( غیر رسمی و دوستانه)
 • دریاچه گهر و آبشار بیشه 27 تا 29 مرداد 95
 • جنگل و روستای پرن، ۲۹ آبان 1394
 • قله کلک چال شبانه، 11 و 12 تیر 94، مصادف با 15و16 ماه مبارک رمضان
 • گل گشت دشت دریوک، قله ناظر بزرگ - 25 و 26 اردیبهشت 1394
 • کویر و کلوت های شهداد،دشت گندم بریان و دیدنیهای کرمان، 21 تا 24 بهمن 1393
 • کویر گرمسار و روستای تاریخی پاده، 19 دی 1393
 • جنگل و روستای شاه زید- 23 آبان 1393
 • قله دارآباد - 25 مهر 1393
 • کارگاه عملی آموزش کمک های اولیه - 18 مهر 1393
 • دریاچه تار و هویر - 2 و 3 مرداد 93 مصادف با 26 و 27 ماه مبارک رمضان
 • گلابگیری، نیاسر. ویدوج و ویدجا 18 و 19 اردیبهشت 93
 • دوره آموزشی مقدماتی پزشکی کوهستان، 3 و 4 بهمن 1392
 • قله شیرکوه ، کویرنوردی و دیدنی های یزد - 24 تا 26 مهر 1392
 • قله حصین بن ، جنگل کنگرج کلا - 4 و 5 مهر 1392
 • غار سهولان-آبشار شلماش-شهرستان بانه - 20 تا 22 شهریور 1392
 • قله علم کوه 14و 15 شهریور 1392
 • جانپناه سیمرغ دماوند - 31 مرداد و 1 شهریور 1392
 • مشهد مقدس ودره شمخال قوچان - 23 الی 25 مرداد 1392