علی رضا صالحان

نوع عضویت :

ثابت

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

در برنامه های زیر حضور داشته اید:

 • کویر ورزنه 15 الی 17 آذر 1396
 • دریاچه ممرز ( ارواح ) 31 شهریور 96
 • خلخال به اسالم 27 الی 29 اردیبهشت 96
 • ییلاق اولسبلنگاه 14و 15 اردیبهشت 96
 • غار رود افشان ۹ فروردین ۹۶
 • کویر مصر و روستای گرمه، 13 الی 15 بهمن 1395
 • دریاچه شورمست 9 مهرماه
 • پیمایش رودخانه نمرود (غیر رسمی)، 24 تیر 1395
 • پیمایش روستای کارمزد به آلاشت ، 23 و 24 اردیبهشت 1395 (غیررسمی)
 • دریاچه نمک حوض سلطان ، 16 بهمن 1394
 • جنگل و روستای پرن، ۲۹ آبان 1394
 • قله سهند، جام و دیدنی های مراغه، 28 الی 30 مرداد 94
 • شبمانی بارگاه سوم و صعود تا ارتفاع 5000 متر ، 28 تا 30 خرداد 1394
 • آموزش تئوری و عملی انواع گره، تمرین صعود و فرود ، 15 خرداد 1394
 • کوروبار ماسوله ، 7 و 8 خرداد 1394
 • گل گشت دشت دریوک، قله ناظر بزرگ - 25 و 26 اردیبهشت 1394
 • آبشار زردلیمه، 9 الی 11 اردیبهشت 1394
 • آموزش تئوری و عملی انواع گره، تمرین فرود ، 28 فروردین 1394
 • کویر و کلوت های شهداد،دشت گندم بریان و دیدنیهای کرمان، 21 تا 24 بهمن 1393
 • کویر گرمسار و روستای تاریخی پاده، 19 دی 1393
 • سفر عشق، اربعین - کربلا - 15 آذر 1393
 • کارآموزی کوه پیمایی آقایان و بانوان 6 و 7 آذر 1393
 • سنگچال به دیوا - 30 مهر الی 2 آبان 1393
 • کارگاه عملی آموزش کمک های اولیه - 18 مهر 1393
 • دوره بازآموزی سرپرستان گروه 28 شهریور 1393
 • آموزش کاربردی سنگنوردی- 21 شهریور 93
 • مشهد مقدس ، دره دربادام - 6 تا 10 مرداد 1393
 • قله کلکچال - 2مرداد 93 مصادف با 26 ماه مبارک رمضان
 • دریاچه نئور به سوباتان - 13 تا 16 خرداد 93
 • اورامان - مریوان و دریاچه زریوار 6 تا 9 خرداد 1393
 • برنامه نوروزی - 2 تا 4 فروردین 93 - کویر مصر، جندق
 • قله قلعه دختر - 16 اسفند 1392