مهدی بشیری

نوع عضویت :

رسمی

شماره سریال بیمه ورزشی سال 1396

اعلام نگردیده است.

سوابق سرپرستی:

 • قله سرکچال ، 10 آذر 1396
 • قله پرسون ، 28 مهر 1396
 • توچال به شهرستانک، ۲۱ آبان ۹۵
 • قله سبلان ، 27 تا 29 مرداد 1395 (غیررسمی)
 • قله کلون بستک، ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ (غیررسمی)
 • قله دماوند جبهه شمال شرقی، 14 الی 16 مرداد 1395 (غیررسمی)
 • قله ریزان، 2 بهمن 1394
 • قله آتشکوه ، 15 آبان 1394
 • قله کلک چال ، 8 آبان 1394
 • قله پاشوره ، 17 مهر 1394
 • قله توچال ، 27 شهریور 1394
 • قله علم کوه، 29 و 30 مرداد 94
 • قله دماوند غربی ، 23 و 24 مرداد 1394
 • خط الراس کلون بستک به سرکچال ، 9 مرداد 1394
 • قله آزادکوه ، 21 و 22 خرداد 1394
 • قله توچال به شکرآب ، 8 خرداد 1394
 • آبشار سنگان ، 15 اسفند 1393
 • قله پرسون- 17 بهمن 93
 • قله ساکا، 19 دی 1393
 • کوهپیمایی شمال تهران (پناهگاه شیرپلا) - 28 آذر
 • قله سرکچال - 30 آبان
 • خط الراس پرسون به ریزان - 2 آبان 1393
 • قله دارآباد - 25 مهر 1393
 • قله کلکچال - 14 شهریور 93
 • قله دماوند از مسیر جنوبی- 24 و 25 مرداد 93
 • قله توچال از مسیر لزون - 17 مرداد 93
 • قله کلک چال - 10 مرداد 93
 • قله آزادکوه از وارنگرود - 29 و 30 خرداد 93
 • قله قلعه دختر - 5 اردیبهشت 93
 • قله توچال از کلکچال، 22 فروردین 93
 • قله کلک چال، 15 فروردین 93
 • در برنامه های زیر حضور داشته اید:

 • آموزش و تمرین سنگنوردی در سایت وردیج ، 7 اردیبهشت 1397
 • غار چال نخجیر-مشهد اردهال 21 مهر 1396
 • قله دماوند از جبهه غربی ، 3 و 4 شهریور 96
 • قله ناز ، 20 مرداد 96
 • اربعین 1394
 • جنگل و روستای پرن، ۲۹ آبان 1394
 • تمرین صعود و فرود، تپه نورالشهدا ، 13 شهریور 1394
 • گرده های اسپیلت ، 6 شهریور 1394
 • گل گشت دشت دریوک، قله ناظر بزرگ - 25 و 26 اردیبهشت 1394
 • قله قلعه دختر ، 11 اردیبهشت 1394
 • آموزش تئوری و عملی انواع گره، تمرین فرود ، 28 فروردین 1394
 • صعود یک روزه قله وزوا 8 اسفند 93
 • قله توچال- 24 بهمن 93
 • قله خاتون بارگاه 3 بهمن 93
 • قله دارآباد- 26 دی 93
 • آموزش کوهپیمایی زمستانی - 4 و 5 دی 93
 • سفر عشق، اربعین - کربلا - 15 آذر 1393
 • کوهپیمایی شمال تهران (قله کلکچال)- 14 آذر 1393
 • جنگل و روستای شاه زید- 23 آبان 1393
 • کارگاه عملی آموزش کمک های اولیه - 18 مهر 1393
 • تیغه های اسپیلت، 4 مهر 93
 • دوره بازآموزی سرپرستان گروه 28 شهریور 1393
 • گل گشت دره زیبای هملون و قله آهنگرک - 23 خرداد 1393
 • شاه پیل به پیل کوه - 25 و 26 اردیبهشت 93
 • قله 3950 متری خرسنگ - 12 اردیبهشت 93
 • دشت هویج و قله پرسون - 16 اسفند 1392
 • قله دارآباد - 9 اسفند 1392
 • قله چین کلاغ - 11 بهمن 1392
 • دوره آموزشی مقدماتی پزشکی کوهستان، 3 و 4 بهمن 1392
 • قله کرکو، روستای سنگان - 20 دی 1392
 • قله علم کوه 14و 15 شهریور 1392
 • صعود جبهه شمالی توچال از ایگل - 23 خرداد 1392
 • قله جانستون - 5 و 6 ارديبهشت 1392